Kategoria: Nowa wersja enova365

Twój partner w biznesie

Nowa wersja programu enova365 2112.2.3

Dzisiaj 10.01.2022 została opublikowana nowa wersja enova365 2112.2.3 zawierająca zmiany dot. nowego ładu. Jest to kolejna wersja z kilku przewidzianych w harmonogramie. Rekomendujemy wykonanie aktualizacji w związku z dużą ilością zmian prawnych oraz poprawy błędów. Pełna ulotka zmian: https://download.enova.pl/ulotka/official/2112/2.3/index3.html   Zaktualizuj system enova365 Kadry Płace:  – Zaktualizowano kody ubezpieczenia zgodnie z rozporządzeniem MRiPS z dnia…
Przeczytaj więcej

Nowa wersja enova365 2112.0.0 jest już dostępna – Nowy Ład, I transza

Nowa wersja envoa365 2112.0.0 jest już dostępna. Zapoznaj się ze zmianami wersji programu ERP w związku ze zmianami prawa. Nowy Ład I transza zmian przepisów już dostępna.  Pełna ulotka zmian: https://download.enova.pl/ulotka/official/2112/0.0/index.html Zmiany przepisów: https://download.enova.pl/UserEducation/enova365_zmiany_przepisow_2022.pdf Zaktualizuj system enova365 Kadry Płace: Polski Ład – Dostosowaliśmy naliczanie składki zdrowotnej do nowych przepisów obowiązujących od dnia 01.01.2022 r. Na…
Przeczytaj więcej

Nowa wersja programu enova365 2110.1.2

W dniu 20.10.2021 opublikowana została wersja enova365 oznaczona numerem 2110.1.2 Wersja wymaga konwersji bazy danych. Zalecana dla wszystkich ze względu na szereg zmian funkcjonalnych, poprawy błędu, ulepszenia działania programu.       Zaktualizuj system enova365 Link do pełnej ulotki zmian: https://download.enova.pl/ulotka/official/2110/1.2/index.html Systemowe: Baza Znaczna część zapytań do bazy danych została sparametryzowana. Oznacza to, że serwer…
Przeczytaj więcej

Nowa wersja programu enova365 2106.3.6

W dniu 17.09.2021 wyszła nowa wersja enova365 w związku ze zmianami w prawie. Zakupy na stawce zagranicznej VAT, VAT e-commerce, deklaracja OSS. Jest to wersja związana z wprowadzeniem kolejnych zmian w przepisach prawa, którą udostępniono w modułach Handel oraz Księgowość. Od wersji 2106 zwiększyły się minimalne wymagania techniczne – wymagane jest zainstalowanie Microsoft .NET Framework 4.7.2…
Przeczytaj więcej

Nowa wersja programu enova365 2104.3.8

W dniu 22.07.2021 wyszła nowa wersja enova365. Aktualizacja jest wymagana dla użytkowników korzystających z modułu Księgowość           Zaktualizuj system enova365 Moduł Księgowość FunkcjonalnościJPK W związku z wejściem w życie od 1 lipca 2021 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego…
Przeczytaj więcej

Nowa wersja programu enova365 2104.0.0

W dniu 19.04.2021 wyszła nowa wersja enova365 2104.0.0. Zmiany dotyczą modułu: księgowość, kadry, płace i HR, BI, CRM, produkcja, handel i magazyn, pulpity. Ze względu na szereg poprawek i nowych funkcjonalności rekomendowane jest wykonanie aktualizacji. Prosimy o zapoznanie się z pełną ulotką zmian: https://download.enova.pl/ulotka/official/2104/0.0/index.html   Zaktualizuj system enova365 Księgowość: Deklaracja CIT-8 – Zaktualizowano formularze, wydruki…
Przeczytaj więcej

Nowa wersja programu enova365 2012.4.7

Nowa wersja programu enova365 2012.4.6

Nowa wersja programu enova365 2012.3.4

Zaktualizuj system enova365 Link do całej ulotki zmian: https://download.enova.pl/ulotka/official/2012/3.4/index4.html Kadry i Płace Deklaracje PIT za rok 2020. Dodano nowe wzory deklaracji PIT obowiązujące od 31 grudnia 2020 do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020: IFT-1/IFT-1R(16), PIT-4R(11), PIT-8AR(10) oraz dostosowano schematy do wysyłki eDeklaracji do nowych wzorów. Deklaracje PIT za 2021. Dodano nowy wzór deklaracji PIT-11(27)…
Przeczytaj więcej

Nowa wersja programu enova365 2012.2.3

Pełna lista zmian: https://download.enova.pl/ulotka/official/2012/2.3/index.html Zaktualizuj system enova365 Zmiany legislacyjne obejmują moduły enova365: Księgowość, Kadry Płace oraz Handel. Księgowość: Wydruk sprawozdania o terminach zapłaty w transakcjach handlowych – w systemie został udostępniony raport umożliwiający przygotowanie danych wymaganych w sprawozdaniu wraz z dodatkową analizą szczegółową. Wydruk „Sprawozdanie o terminach zapłaty” znajduje się na liście Ewidencja Środków Pieniężnych/Rozrachunki…
Przeczytaj więcej

Nowa wersja enova365 2012.0.0 już dostępna

Link do pełnej ulotki zawierającej wszystkie zmiany: https://download.enova.pl/ulotka/official/2012/0.0/index.html Zaktualizuj system enova365 Nowa wersja programu enova365 jest już dostępna. Rekomendowana aktualizacja dla Klientów z modułami: Kadry i płace, Księgowość, handel. Handel: Opłata cukrowa. Przygotowano dodatek służący do obsługi naliczania opłaty cukrowej od sprzedaży napojów zgodnie z ustawą z 14.02.2020 o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją…
Przeczytaj więcej