Nowa wersja enova365 2112.0.0 jest już dostępna – Nowy Ład, I transza

Nowa wersja enova365 2112.0.0 jest już dostępna – Nowy Ład, I transza

Nowa wersja envoa365 2112.0.0 jest już dostępna. Zapoznaj się ze zmianami wersji programu ERP w związku ze zmianami prawa. Nowy Ład I transza zmian przepisów już dostępna. 

Pełna ulotka zmian:

https://download.enova.pl/ulotka/official/2112/0.0/index.html

Zmiany przepisów:

https://download.enova.pl/UserEducation/enova365_zmiany_przepisow_2022.pdf

Kadry Płace:

 • Polski Ład – Dostosowaliśmy naliczanie składki zdrowotnej do nowych przepisów obowiązujących od dnia 01.01.2022 r. Na wypłatach z datą wypłaty po 01.01.2022 składka zdrowotna 7,75% nie będzie naliczana i odliczana od podatku.
 • Polski Ład – Dostosowaliśmy ograniczanie składki zdrowotnej pracownika do nowych przepisów obowiązujących od 01.01.2022 r. Składka zdrowotna będzie ograniczana do wysokości hipotetycznej zaliczki podatku, liczonej według zasad na dzień 31.12.2021 r.
 • Polski Ład – Umożliwiliśmy naliczenie ulgi dla klasy średniej na wypłacie pracowników od dnia obowiązywania nowych przepisów tj. od 01.01.2022 r.
 • Polski Ład – Umożliwiliśmy naliczenie ulgi od podatku dla dużych rodzin, zgodnie z przepisami obowiązującymi od dnia 01.01.2022 r.
 • Polski Ład – Umożliwiliśmy naliczenie ulgi od podatku dla pracujących emerytów, zgodnie z przepisami obowiązującymi od dnia 01.01.2022 r.
 • Polski Ład – Umożliwiliśmy zaniechanie poboru zaliczki podatku zleceniobiorcy, który złoży pracodawcy wniosek o niepobieranie zaliczek, zgodnie z nowymi przepisami Polskiego Ładu, obowiązującymi od dnia 01.01.2022 r.
 • Okres zasiłkowy – Dostosowaliśmy wyliczanie okresu zasiłkowego do nowych przepisów obowiązujących od 01.01.2022 r.
 • Deklaracje ZUS – Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 01.01.2022 r. wycofaliśmy deklarację ZUS RZA. Począwszy od stycznia 2022 r. rozliczenie składki zdrowotnej osób, które podlegają wyłącznie temu ubezpieczeniu nastąpi w raporcie ZUS RCA.
 • Aktualizacja wskaźników – minimalne wynagrodzenie, minimalna stawka godzinowa, Kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2022, Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie, Minimalna podstawa wymiaru składek dla osób prowadzących działalność gospodarczą, Współczynnik do obliczania ekwiwalentu urlopowego w 2022, Okres stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii COVID-19.

Księgowość:

 • Polski Ład – Zaktualizowaliśmy w konfiguracji programu dotyczącej podatku dochodowego roczną ulgę podatkową oraz kwotę, po przekroczeniu której obowiązuje drugi próg podatkowy. Od 1 stycznia 2022 roku roczna ulga podatkowa wynosi 5100, a drugi próg podatkowy obowiązuje po przekroczeniu 120 000.
 • Podatek od nieruchomości – Wprowadziliśmy rozwiązanie, które pozwoli ustalić wartość podatku i przyspieszy proces zebrania danych będących podstawą do przygotowania deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1)
 • Ewidencja pojazdów\Opłaty za środowisko – W związku z Obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2021 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2022 w konfiguracji programu zaktualizowaliśmy tabelę opłat za korzystanie ze środowiska

Handel:

 • Krajowy System e-Faktur – udostępniono mechanizm obsługujący Krajowy System e-Faktur z enova365.
  Tax Free – Dodano czynność do tworzenia korekty VAT do dokumentu sprzedaży, dla którego uruchomiono procedurę zwrotu VAT dla podróżnych spoza UE.
 • Deklaracja Intrastat – Dodano obsługę kraju pochodzenia w deklaracji Intrastat dla wywozu. Kraj pochodzenia jest przenoszony na pozycję dokumentu rozchodowego z karty towaru lub wypełniany jako PL, gdy w karcie jest nieokreślony. Następnie pole to jest uwzględniane w generowaniu deklaracji.

źródło: Soneta