Dla firmy handlowej

Twój partner w biznesie

Każda firma handlowa charakteryzuje się indywidualnymi potrzebami. Firma Erpline bazując na doświadczeniu swoich pracowników proponuje dopasowane, zoptymalizowane rozwiązania.

Systemy przez nas oferowane są kierowane do małych i średnich rozmiarów firm handlowych.

Realizują zagadnienia związane między innymi z zarządzaniem gospodarką magazynową, ofertowaniem, zamówieniami, cennikami indywidualnymi jak i finansami firmy.

Rozwiązania charakteryzują się m. in. :

  • kompleksową obsługą odbiorcy – od zamówienia po fakturę
  • kompleksową obsługą zamówień dużych sieci handlowych poprzez dostosowanie wymiany informacji między systemami informatycznymi. Zapewniają współpracę z oprogramowaniem EDI.
  • pełnym raportowaniem
  • kompleksowym raportowaniem takim jak rejonizacja sprzedaży lub wyliczanie prowizji handlowców
  • modułem przypominającym o przeterminowanych płatnościach w oknie programu jak również w postaci e-maili wysyłanych do kontrahentów
  • wygodnym ewidencjonowaniem towarów za pomocą kolektorów danych
  • analizami wielowymiarowymi
  • wygodnym dostępem przez stronę internetową
  • pełną obsługą kadrową i płacową jak również księgową