Polityka prywatności

Firma Erpline Bartosz Partyka dba o ochronę danych osobowych swoich klientów korzystających ze strony internetowej erpline.pl zwanej dalej: „Stroną” w związku z czym przygotowała niniejszą politykę. 

W niniejszym dokumencie opisano w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy, wykorzystujemy i chronimy zebrane dane pochodzące ze Strony oraz jakie konkretnie dane gromadzimy i przetwarzamy.

Informujemy, że w ramach Strony oprócz linków wewnętrznych w obrębie Strony mogą się znaleźć również linki do stron podmiotów zewnętrznych. Każdy z podmiotów zewnętrznych może posiadać odrębną, własną politykę prywatności oraz może umieszczać na komputerach użytkowników własne pliki Cookies.

Informujemy, że używamy do celów analitycznych rozwiązania firmy Google, takie jak: Adwords, Analytics, Manager tagów. Możesz zapoznać się z polityką prywatności firmy Google tutaj: https://policies.google.com/technologies/types

 

Gromadzenie danych

 

Dane Osobowe:

 

Gromadzone są dane osobowe podane za zgodą zainteresowanego przy okazji np.:

-Wysyłania zgłoszenia do pomocy technicznej poprzez naszą stronę.
-Wysyłania zgłoszenia w celu uzyskania informacji lub wersji demo poprzez naszą stronę.
-Tworzenia konta.
-Prenumerowania naszego biuletynu.

 

Gromadzenie danych przy przeglądaniu naszej strony internetowej:

 

W zakresie korzystania ze Strony przez użytkownika przechowujemy zapytania http kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL i dotyczą:

-publicznego adresu IP urządzenia końcowego, z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika);

-nazwy stacji użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa;

-czasu nadejścia zapytania;

-pierwszego wiersza żądania http;

-kodu odpowiedzi http;

-liczby wysłanych przez serwer danych;

-adresu URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika w przypadku gdy przejście do strony nastąpiło przez zewnętrzny link;

-informacji o przeglądarce użytkownika;

-informacji o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

Powyżej wskazane dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi Stronę.

Przetwarzanie

Dane osobowe lub dane firmy (Imię i nazwisko, adres e-mail, adres, nazwa firmy, telefon) są podawane całkowicie dobrowolnie. Wprowadzając dane, użytkownik wyraża zgodę na ich gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie do komunikacji, realizacji zamówień, celów marketingowych i ochrony naszych interesów biznesowych w związku z doradztwem i pomocą naszym aktualnym i potencjalnym klientom.

Dane osobowe nie będą gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane do innych celów niż wskazane wyżej chyba, że przy konkretnym formularzu na Stronie wskazano inaczej a użytkownik wyraził na to zgodę. W każdej chwili możliwe jest cofnięcie danej zgody ze skutkiem przyszłym.

Gromadzone dane osobowe nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym czy do państw trzecich. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez inne podmioty zgodnie z prawem Unii lub prawem krajowym.

 

Zebrane za pośrednictwem Strony dane użytkownika mogą być wykorzystane w celu dostosowania zawartości Strony do użytkownika, w celach analitycznych oraz w celach podanych przy konkretnych formularzach na Stronie.

Ciasteczka

Strona korzysta z tzw. ciasteczek (ang. Cookies).

Pliki Cookies wykorzystywane są w celu ułatwienia użytkownikowi korzystania ze Strony oraz do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Strony. 

Cookies to małe pliki tekstowe pobierane do komputera użytkownika i zapisywane przez przeglądarkę. Większość ciasteczek używanych na naszych stronach internetowych to tzw. „ciasteczka sesyjne”, usuwane po zakończeniu przeglądania strony przez użytkownika lub Cookies z zewnętrznej witryny Google służące do analiz. Ciasteczka nie niszczą zawartości dysku komputera ani nie zawierają wirusów, nie są również wykorzystywane w celu ustalenia tożsamości użytkowników.


Użytkownik może zmieniać ustawienia dotyczące Cookies w używanej przez siebie przeglądarce internetowej zgodnie z podaną przez producenta instrukcją. Dla przeglądarki Chrome instrukcja została podana pod tym adresem: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

 

Prawo do informacji

Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji o tym, jakie jego dane są przechowywane, w jakim celu i w jaki sposób zostały uzyskane i komu są udostępniane. W tej sprawie, należy skontaktować się z nami korzystając z adresu e-mail: biuro@erpline.pl

Użytkownik ma też prawo do dostępu do danych, sprostowania danych i usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Obowiązującym językiem treści zapytania jak i odpowiedzi jest język polski.


Dodatkowe informacje:

 Zależy nam na zaufaniu naszych klientów, dlatego jesteśmy gotowi do udzielenia odpowiedzi na jakiekolwiek Państwa pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych. Jeśli mają Państwo pytania, na które nie znaleźli odpowiedzi w deklaracji ochrony danych osobowych, w każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z nami pod adresem e-mail: biuro@erpline.pl.