Aktualności

Twój partner w biznesie

Nowa wersja programu enova365 2112.2.3

Dzisiaj 10.01.2022 została opublikowana nowa wersja enova365 2112.2.3 zawierająca zmiany dot. nowego ładu. Jest to kolejna wersja z kilku przewidzianych w harmonogramie. Rekomendujemy wykonanie aktualizacji w związku z dużą ilością zmian prawnych oraz poprawy błędów. Pełna ulotka zmian: https://download.enova.pl/ulotka/official/2112/2.3/index3.html   Zaktualizuj system enova365 Kadry Płace:  – Zaktualizowano kody ubezpieczenia zgodnie z rozporządzeniem MRiPS z dnia…
Przeczytaj więcej

Nowa wersja enova365 2112.0.0 jest już dostępna – Nowy Ład, I transza

Nowa wersja envoa365 2112.0.0 jest już dostępna. Zapoznaj się ze zmianami wersji programu ERP w związku ze zmianami prawa. Nowy Ład I transza zmian przepisów już dostępna.  Pełna ulotka zmian: https://download.enova.pl/ulotka/official/2112/0.0/index.html Zmiany przepisów: https://download.enova.pl/UserEducation/enova365_zmiany_przepisow_2022.pdf Zaktualizuj system enova365 Kadry Płace: Polski Ład – Dostosowaliśmy naliczanie składki zdrowotnej do nowych przepisów obowiązujących od dnia 01.01.2022 r. Na…
Przeczytaj więcej

Nowa wersja enova365 2110.2.4

Nowa wersja enova365 2110.2.4 jest już dostępna.  Wersja wymaga konwersji bazy danych Link do całej ulotki: https://download.enova.pl/ulotka/official/2110/2.4/index4.html Zaktualizuj system enova365 Główne zmiany: W przypadku kiedy użytkownik systemu wykonuje zastępstwo za innego użytkownika, w celu przelogowania się na jego konto może skorzystać z nowej czynności „Zmiana kontekstu operatora”, dzięki czemu nie musi wylogować się ze swojego konta…
Przeczytaj więcej

Nowa wersja programu enova365 2110.1.2

W dniu 20.10.2021 opublikowana została wersja enova365 oznaczona numerem 2110.1.2 Wersja wymaga konwersji bazy danych. Zalecana dla wszystkich ze względu na szereg zmian funkcjonalnych, poprawy błędu, ulepszenia działania programu.       Zaktualizuj system enova365 Link do pełnej ulotki zmian: https://download.enova.pl/ulotka/official/2110/1.2/index.html Systemowe: Baza Znaczna część zapytań do bazy danych została sparametryzowana. Oznacza to, że serwer…
Przeczytaj więcej

Nowa wersja programu enova365 2106.3.6

W dniu 17.09.2021 wyszła nowa wersja enova365 w związku ze zmianami w prawie. Zakupy na stawce zagranicznej VAT, VAT e-commerce, deklaracja OSS. Jest to wersja związana z wprowadzeniem kolejnych zmian w przepisach prawa, którą udostępniono w modułach Handel oraz Księgowość. Od wersji 2106 zwiększyły się minimalne wymagania techniczne – wymagane jest zainstalowanie Microsoft .NET Framework 4.7.2…
Przeczytaj więcej

Nowa wersja programu enova365 2106.1.3

Dzisiaj 19.08.2021 została opublikowana nowa wersja enova365. W wersji udostępniono deklarację IOSS VAT e-commerce oraz inne mechanizmy zgodnie z uchwalonymi przepisami.   Aktualizacja zalecana jest dla wszystkich użytkowników ze względu na zmiany technologiczne.  Od wersji 2106 zwiększyły się minimalne wymagania techniczne – wymagane jest zainstalowanie Microsoft .NET Framework 4.7.2 lub nowszego.    Zaktualizuj system enova365…
Przeczytaj więcej

Nowa wersja programu enova365 2104.3.8

W dniu 22.07.2021 wyszła nowa wersja enova365. Aktualizacja jest wymagana dla użytkowników korzystających z modułu Księgowość           Zaktualizuj system enova365 Moduł Księgowość FunkcjonalnościJPK W związku z wejściem w życie od 1 lipca 2021 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego…
Przeczytaj więcej

Nowa wersja programu enova365 2104.2.7

W wersji udostępniono mechanizmy obsługujące zmiany w przepisach obowiązujące od lipca 2021 w związku ze zmianami w przepisach (VAT e-commerce) Wykonanie aktualizacji jest rekomendowane dla wszystkich użytkowników systemu enova365 w związku ze zmianami w prawie.     Zaktualizuj system envoa365 Handel: Funkcjonalności Definicje dokumentów Dodano standardową definicję faktury przeznaczonej do obsługi transakcji OSS/IOSS z relacją do…
Przeczytaj więcej

Nowa wersja enova365 2104.1.3

W wersji udostępniono mechanizmy obsługujące zmiany w przepisach obowiązujące w roku 2021. Wykonanie aktualizacji jest rekomendowane dla wszystkich użytkowników systemu enova365 w związku ze zmianami w prawie. Dodano również mechanizmy ułatwiające prace. Link do pełnej ulotki zmian: https://download.enova.pl/ulotka/official/2104/1.3/index.html Zaktualizuj system enova365 Kadry, płace i HR Deklaracje ZUS – Zaktualizowano deklaracje zgłoszeniowe ZUS ZUA oraz ZUS…
Przeczytaj więcej

Nowa wersja programu enova365 2104.0.0

W dniu 19.04.2021 wyszła nowa wersja enova365 2104.0.0. Zmiany dotyczą modułu: księgowość, kadry, płace i HR, BI, CRM, produkcja, handel i magazyn, pulpity. Ze względu na szereg poprawek i nowych funkcjonalności rekomendowane jest wykonanie aktualizacji. Prosimy o zapoznanie się z pełną ulotką zmian: https://download.enova.pl/ulotka/official/2104/0.0/index.html   Zaktualizuj system enova365 Księgowość: Deklaracja CIT-8 – Zaktualizowano formularze, wydruki…
Przeczytaj więcej