Nowa wersja programu enova365 2106.3.6

Nowa wersja programu enova365 2106.3.6

W dniu 17.09.2021 wyszła nowa wersja enova365 w związku ze zmianami w prawie. Zakupy na stawce zagranicznej VAT, VAT e-commerce, deklaracja OSS.

Jest to wersja związana z wprowadzeniem kolejnych zmian w przepisach prawa, którą udostępniono w modułach Handel oraz Księgowość.

Od wersji 2106 zwiększyły się minimalne wymagania techniczne – wymagane jest zainstalowanie Microsoft .NET Framework 4.7.2 lub nowszego. 

W module Handel:

  • Możliwość wystawiania faktur zakupu z unijnymi stawkami VAT. W tym celu dodano w definicji dokumentu opcję „inicjalizatora stawki” Zakupu dla kraju. Uwaga. Dokumenty zakupu z zagranicznymi stawkami VAT nie trafiają do rejestru VAT i muszą w związku z tym mieć przypisaną odpowiednią ewidencję, która to zapewnia.

W module Księgowość:

  • Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1163) udostępniono możliwość przygotowania deklaracji VIU-DO(1), która dedykowana jest do rozliczenia w procedurze OSS. Rozwiązanie pozwoli na wygenerowanie deklaracji na podstawie dokumentów wystawionych w procedurze OSS, wysłanie eDeklaracji w wersji roboczej i ostatecznej, a także sporządzenie wydruku deklaracji. Pierwszą deklarację VIU-DO(1) należy złożyć rozliczając się za III kwartał 2021 r. do 31 października 2021 r.
  • Udostępniono możliwość ewidencjonowania oraz księgowania dokumentów zakupu na zagranicznej stawce podatku VAT. Funkcjonalność pozwala na rejestrowanie dokumentów o Typie: Zakup z elementami VAT na zagranicznej stawce VAT wprowadzonej w konfiguracji (Narzędzia/Opcje/Ewidencja VAT/Definicje stawek VAT) i w walucie kraju stawki. Wartości w walucie obcej na elementach VAT przeliczane są na PLN w polach: WartoscKsi.Netto, WartoscKsi.VAT, WartoscKsi.Brutto. Dokumenty zakupu na zagranicznej stawce podatku VAT nie tworzą zagranicznego rejestru VAT. Dodatkowo zabezpieczono system, aby takie dokumenty nie były brane pod uwagę w krajowych rozliczeniach VAT (Rejestr VAT oraz deklaracje).