Nowa wersja enova365 2104.1.3

Nowa wersja enova365 2104.1.3

W wersji udostępniono mechanizmy obsługujące zmiany w przepisach obowiązujące w roku 2021.

Wykonanie aktualizacji jest rekomendowane dla wszystkich użytkowników systemu enova365 w związku ze zmianami w prawie. Dodano również mechanizmy ułatwiające prace.

Link do pełnej ulotki zmian:

https://download.enova.pl/ulotka/official/2104/1.3/index.html

 

Kadry, płace i HR

 • Deklaracje ZUS – Zaktualizowano deklaracje zgłoszeniowe ZUS ZUA oraz ZUS ZZA do nowych wzorów obowiązujących od 16 maja
  2021r. System enova365 został przygotowany do obsługi nowej wersji programu Płatnik.
 • Umowy cywilnoprawne – Na formularzu umowy cywilnoprawnej na zakładce Ogólne dodano pole „Kod wykonywanego zawodu”, które może być aktualizowane. Kody zawodów uzupełnione w polu „Kod wykonywanego zawodu” będą wykazywane na deklaracjach zgłoszeniowych ZUS ZUA oraz ZUS ZZA.

Księgowość

 • Deklaracja CIT-8 Zaktualizowano formularze, wydruki i schematy eDeklaracji dla deklaracji CIT-8 do wersji 30 oraz załączników: CIT-8/O do wersji 17, CIT-8/BR do wersji 8, CIT/8SP do wersji 5 oraz CIT/8S do wersji 5, CIT-IP do wersji 3 oraz CIT-WZ do wersji 2.
 • Deklaracje CIT – Zaktualizowano eDeklarację CIT-8(30) do wersji schematu 2-0E. 
 • JPK Umożliwiono generowanie pliku JPK_WB dla ewidencji bankowych z oznaczeniem Rachunek VAT
 • Poprawiono wykazywanie na dokumencie sprzedaży zbiorczej, utworzonym do dokumentów fiskalizowanych z obszaru handlowego, informacji o typie sprzedaży dla usług.

Handel i magazyn

 • Opłata cukrowa – Dodano funkcjonalność umożliwiającą generowanie sprawozdania CUK-1 w postaci pliku XML zgodnego z nowym opublikowanym wzorcemCUK-1(2).
 • Opłata cukrowa – Dodano nowy wydruk Sprawozdanie OC, dostępny z listy faktur. Odpowiada on nowemu schematowi deklaracji CUK-1(2).
 • Deklaracja Intrastat Ulepszono mechanizm generowania deklaracji Intrastat. Dodano uwzględnienie miejsca dostawy (lokalizacji) jako źródła danych o kraju przeznaczenia.