Nowa wersja programu enova365 2012.3.4

Nowa wersja programu enova365 2012.3.4

Kadry i Płace

 • Deklaracje PIT za rok 2020. Dodano nowe wzory deklaracji PIT obowiązujące od 31 grudnia 2020 do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020: IFT-1/IFT-1R(16), PIT-4R(11), PIT-8AR(10) oraz dostosowano schematy do wysyłki eDeklaracji do nowych wzorów.
 • Deklaracje PIT za 2021. Dodano nowy wzór deklaracji PIT-11(27) obowiązujący od 1 stycznia 2021 do przychodów uzyskanych po 1 stycznia 2021. Dostosowano deklaracje zbiorcze PIT-11Z(27) do nowej wersji.
 • Podstawa chorobowego. Wprowadzono zmiany w naliczaniu podstawy chorobowego i zasiłku dla nieobecności w okresie ciąży oraz nieobecności rozliczanych jako zasiłek macierzyński, w przypadku obniżenia wymiaru etatu spowodowanego Covid-19. Zgodnie ze zmianami wynikającymi z tarczy 6.0 przy ustalaniu podstawy nie należy uwzględniać okresów obniżonego wymiaru czasu pracy ze względu na COVID-19.

Księgowość

 • Deklaracja CIT-8. Zaktualizowano formularze, wydruki i schematy eDeklaracji dla deklaracji CIT-8 do wersji 29 oraz załączników: CIT-8/O do wersji 16, CIT-8/BR do wersji 7, CIT/8SP do wersji 4 oraz CIT/8S do wersji 4. Opublikowano także formularze, wydruki i schematy eDeklaracji dla nowych załączników do CIT-8(29).
 • Złe długi w PIT i CIT. Udostępniono nowy mechanizm kwalifikacji płatności do tzw. złych długów w podatku dochodowym CIT. Nowy mechanizm powstał ze względu na konieczność bardzo szczegółowej prezentacji w deklaracji rocznej podatku dochodowego CIT-8 (w nowym załączniku CIT/WZ) danych o płatnościach i rozliczeniach będących podstawą korekty z tytułu złych długów, co nie było możliwe przy dotychczas stosowanym w programie podejściu, opartym na wyliczeniu skorygowanej podstawy opodatkowania/straty.
 • Deklaracje PIT. Zaktualizowano strukturę XML eDeklaracji PIT-28(23) obowiązującą dla rozliczenia roku 2020.
 • Rejestr VAT. Zestawienie do deklaracji PSD1 dostępny z poziomu listy Rejestr VAT został zaktualizowany o informacje niezbędne do wypełnienia deklaracji PSD-1.

Handel

 • Opłata cukrowa Dodano wydruk prezentujący podsumowanie opłaty cukrowej za dany okres u układzie odpowiadającym projektowi sprawozdania CUK-1 (sprawozdanie ma być generowane jako plik XML).

 • Dokumenty fiskalizowane Czynność Raport fiskalny dla paragonów rozbudowano o dodatkowe pole filtrujące dotyczące daty dokumentu. Obecnie w parametrach czynności można ustawić dwa pola Okres (data wystawienia) oraz Okres (data dostawy/zaliczki). Ma to na celu umożliwienie ujmowania dokumentów fiskalnych w ewidencji VAT wg daty dostawy/zaliczki, a nie według daty wystawienia (fiskalizacji).

 • Poprawione funkcje
  Towary Poprawiono działanie parametru Wartość cechy jest wymagana. Pomimo jego zaznaczenia podczas zapisu kartoteki towaru nie następowała weryfikacja, czy wartość cechy została uzupełniona.

  Wydruki

 • Dokumenty handlowe Poprawiono wydruk faktury zaliczkowej i końcowej. Tabela VAT wartości zamówienia mogła mieć niewłaściwe stawki VAT. Dane do tej tabeli były pobierane z kartotek towarowych, a nie z dokumentu, więc