Nowa wersja programu enova365 2012.4.7

Nowa wersja programu enova365 2012.4.7

W dniu 15.02.2021 wyszła nowa wersja enova365.

Link do pełnej ulotki zmian:

https://download.enova.pl/ulotka/official/2012/4.7/index7.html

Zmiany legislacyjne wersji 2012.4.7 obejmują moduły enova365: Księgowość oraz Kadry Płace.

 

 

 

Moduł Kadry i Płace

Funkcjonalności

  • Wskaźniki Zaktualizowano wskaźnik „Wysokość składki Fundusz Solidarnościowy (procent)”, który od 01.01.2021 wynosi 1,45%. Wysokość składki wykazywanej na deklaracji ZUS DRA jako sumę składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy nadal pozostaje w tej samej wysokości 2,45%.Uwaga: Na podstawie ustawy obowiązującej od 01.01.2021 w przypadku niewypłacalności pracodawcy składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych jest obowiązkowa. W przypadku pracodawcy w stanie niewypłacalności, który przed 01.01.2021 był zwolniony z opłacania składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, należy zweryfikować ustawienia w konfiguracji. Jeżeli procent składki został zaktualizowany na zero w okresie niewypłacalności, to od 01.01.2021 należy zaktualizować procent składki na 0,10%.

 

Wydruki

  • Wydruki płacowe Poprawiono działanie raportów: Zestawienie list płac, Podsumowanie list płac (wersja REPX oraz ASPX), które dostępne są z poziomu listy Kadry i płace/Płace/Listy płac. Wcześniej w przypadku zerowej listy płac pojawiał się komunikat: 'Nastąpiła próba podzielenia przez zero’ i wybrany raport się nie generował. Obecnie wydruki generują się poprawnie.

 

Moduł Księgowość

Funkcjonalności

  • Deklaracje PIT Zaktualizowano strukturę XML eDeklaracji PIT-36L(17) obowiązującą dla rozliczeń roku 2020. Mechanizm umożliwiający sporządzanie rocznych rozliczeń podatku dochodowego PIT-36L w formie eksportu plików XML o strukturze eDeklaracji, które mogą być zaimportowane do druków deklaracji udostępnianych przez Ministerstwo Finansów jako aktywne PDF, dostępny jest z poziomu zaliczki na podatek dochodowy pod czynnością „Generuj XML do aktywnego PDF”.

 

Poprawione funkcje

  • Deklaracja CIT-8 Poprawiono błąd występujący na eDeklaracji CIT-8 w wersji 29, służącej do rozliczenia roku 2020. Błąd polegał na nieprawidłowym przenoszeniu kwot z formularza deklaracji CIT-8 do eDeklaracji (w obrębie sekcji D-E.1) w przypadku, gdy w danej sekcji deklaracji występują dochody/straty wyłącznie z jednego źródła przychodów. Niekompletna eDeklaracja była poprawnie przetwarzana przez bramkę Ministerstwa Finansów, a następnie zwracana na etapie weryfikacji merytorycznej. Po zmianach eDeklaracja do CIT-8 w wersji 29 generuje się prawidłowo.