Nowa wersja programu enova365 2012.2.3

Nowa wersja programu enova365 2012.2.3

Zmiany legislacyjne obejmują moduły enova365: Księgowość, Kadry Płace oraz Handel.

Księgowość:

  • Wydruk sprawozdania o terminach zapłaty w transakcjach handlowych – w systemie został udostępniony raport umożliwiający przygotowanie danych wymaganych w sprawozdaniu wraz z dodatkową analizą szczegółową. Wydruk „Sprawozdanie o terminach zapłaty” znajduje się na liście Ewidencja Środków Pieniężnych/Rozrachunki wg dokumentów. Informacje dotyczące przygotowania wydruku przedstawiono w Bazie Wiedzy.
  • Slim VAT – zgodnie z Ustawą z dnia 27 listopada 2020 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (ustawa podpisana przez prezydenta), z dniem 1 stycznia 2021 roku weszły w życie przepisy dotyczące uproszczeń w obszarze VAT, tzw. Pakiet SLIM VAT. Dodatkowe informacje znajdą Państwo w Bazie Wiedzy.
  • CIT dla spółek komandytowych – zgodnie z Ustawą z dnia 28 listopada 2020 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. (Dz.U. 2020 r. poz. 2123). W programie enova365, nowe przepisy są realizowane w standardowym mechanizmie CIT-8, na liście Księgowość/Deklaracje/CIT-8

Kadry Płace

  • Formularz deklaracji RUD od stycznia 2021 roku: Zgłoszenie umowy o dzieło do ZUS – dodano nową deklarację RUD w celu zgłoszenia umów o dzieło do ZUS.
  • Nieobecności ZUS Wprowadzono zmiany w rozliczaniu nieobecności spowodowanych kwarantanną bądź izolacją ze względu na COVID-19.

  • Pracownik tymczasowy W kartotece pracownika w zakładce Etat/Ogólne poprawiono wliczanie okresów umów cywilnoprawnych do stażu w sekcji Praca tymczasowa (ostatnie 36 miesięcy). Obecnie umowy cywilnoprawne, które mają status Anulowany nie są ujmowane w Okresie zatrudnienia oraz nie są wliczane do Stażu pracy.

Handel:

  • Podatek od sprzedaży detalicznej – od 1 stycznia 2021 roku zaczęły obowiązywać przepisy Ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej z dnia 6 lipca 2016 roku (Dz. U. 2020.1293). Zgodnie z art. 11a tej ustawy jej przepisy stosuje się do przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych od dnia 1 stycznia 2021 roku.
  • Opłata cukrowa – Zmieniono typ danych wyliczanego parametru zwierającego opłatę cukrową w karcie towaru. Dotychczas była to kwota z walutą (Currency), po zmianie jest to Liczba z walutą (DoubleCy). Celem tej zmiany jest umożliwienie wyliczania jednostkowej opłaty z dokładnością większą niż dwa miejsca dziesiętne, np. w przypadku, gdy cena, do której doliczana jest opłata, ma wyższą precyzję.