Nowa wersja enova365 o numerze 2005.0.0 została opublikowana

Twój partner w biznesie

Nowa wersja enova365 o numerze 2005.0.0 została opublikowana

Moduł: Systemowe

 • Komunikacja. Poprawiono błąd związany z eksportem danych do Arkusza Excel, gdzie w ścieżce pliku znajdował się znak spacji. 

Moduł: CRM

 • Poczta CRM. W wersji tej poprawiono funkcję ‚Wyślij email’ na obiektach do których został dodany załącznik, oznaczony flagą ‚Wysyłaj mailem’.  Pojawiał się błąd o treści: ‚Istnieje już inny zapis w kluczu Relacja pola Parent: …’ podczas wysyłki załączników podpiętych pod obiekt. Od tej wersji po dodaniu w asystencie (np. w dokumencie handlowym) załączników i oznaczeniu ich flagą ‚Wysyłaj emailem’ użycie funkcji ‚Wyślij email’ spowoduje podpięcie załączników pod tworzoną wiadomość i ich prawidłowe wysłanie po wybraniu opcji ‚Wyślij’. 

Moduł: Kadry i Płace

 • Zaktualizowano wskaźniki.
 • Zajęcia komornicze. Zmieniono wyliczenie kwoty wolnej dla uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych, w czasie zawieszenia opłacania składek ZUS.
 • Przestój. Umożliwiono wybór sposobu wyrównania do płacy minimalnej, w przypadku wystąpienia wynagrodzenia postojowego. 
 • Prawo do renty. Oprogramowano przedłużenie okresów orzeczenia o rencie, w związku z ustawą z dnia 31.03.2020 dotyczącą zwalczania COVID-19. 
 • Podstawa urlopu. Umożliwiono ustawienie w konfiguracji programu po jakim kursie mają być przeliczane elementy w różnych walutach w podstawie urlopu wypoczynkowego oraz ekwiwalentu za urlop.

Poprawiono w KIP

 • Podstawa chorobowego. Poprawiono naliczanie podstawy chorobowego w przypadku zmiany wymiaru etatu oraz zmiany rodzaju zasiłku.
 • Podstawa chorobowego. Poprawiono algorytm naliczania podstawy chorobowego. 

Moduł: Kasa

 • Odsetki. Zaktualizowano odsetki od 29 maja 2020.

Moduł: Księgowość

 • JPK. Zaktualizowano struktury JPK_V7M i JPK_V7K zgodnie z wzorami opublikowanymi 8 maja 2020 na ePUAP.
 • Importy i eksporty. Poszerzono zakres informacji importowanych z arkuszy Excel o oznaczenie procedur VAT, grup towarowych oraz typów dokumentów niezbędnych do poprawnego utworzenia pliku JPK_V7M/JPK_V7K.
 • KPiR Zapisy. Umożliwiono wpisanie do KPIR kosztów z dokumentu Delegacja PWS jako kosztów działalności badawczo-rozwojowej (kolumna 16).
 • Deklaracja VAT-7. Poprawiono sposób zaokrąglania ujemnych wartości w polach deklaracji. Dotychczas kwoty ujemne z końcówką 50 groszy zaokrąglane były w dół do jedności. Obecnie zaokrąglenie odbywa się w górę . 
 • Poszerzono zakres informacji na formularzu JPK_VAT w części Ogólne.
 • na kartotece podmiotu KAS – Krajowa Administracja Skarbowa dodano dane adresowe. Informacja o adresie przenoszona jest na przelewy generowane na podmiot KAS;