Nowa wersja enova365 2006.0.0

Twój partner w biznesie

Nowa wersja enova365 2006.0.0

Link do ulotki zawierającej wszystkie zmiany w nowej wersji:

https://download.enova.pl/ulotka/official/2006/0.0/index.html

źródło: Soneta
źródło: Soneta
źródło: Soneta
źródło: Soneta
źródło: Soneta
źródło: Soneta

Najważniejsze zmiany:

Wydajność W opcjach systemu dodano funkcjonalność związaną z analizą ustawień i konfiguracji. Ogólny mechanizm ma na celu weryfikację konfiguracji systemu enova365 pod względem wydajności

Eksport import Dodano możliwość importu wielu plików XML jednocześnie.

Handel:

  • Towary Od 01.07.2020 obowiązuje nowa matryca stawek VAT, czyli nowy wykaz stawek VAT dla towarów oparty o klasyfikację PKWiU 2015. Zmiany dotyczą niektórych towarów objętych dotąd stawkami 5% i 8%. W związku z tym należy zmienić stawki VAT we właściwych kartach towarów. Można to zrobić w drodze standardowej edycji karty towaru lub za pomocą czynności narzędziowej Zamień w menu Edycja, służącej do zmiany danych dla zaznaczonych wierszy na liście (Ctrl+Shift+H) po uprzednim umieszczeniu stawek VAT w widoku listy. Można też wykorzystać import danych z arkusza Excel.
  • JPK Definicję JPK_MAG zmodyfikowano tak, aby uwzględniała dokumenty przyjęć wewnętrznych PW i KPLP w sekcji PZ. Pierwotnie dokumenty przyjęć wewnętrznych miały być nieuwzględniane w pliku JPK_MAG, według nowych interpretacji mają być uwzględniane w sekcji PZ.
  • JPK W definicji do eksportu JKP_FA(3), wprowadzono obsługę eksportu NIP-ów unijnych. Zmiana dotyczy pól P4B i P5B i wynika ze zmiany typu danych dla tych pól w specyfikacji JPK_FA(3). Poprzedni typ danych pozwalał jedynie na 10 cyfr, w związku z czym nie można było w tych polach umieszczać NIP-ów unijnych.

Kadry:

  • PPK Uaktualniono format pliku xml do generowania dokumentu PPK Wypłata transferowa, zgodnie z dokumentacją obowiązującą od 22.06.2020. W pliku xml Wypłata transferowa zamiast nazwy będzie przekazywany NIP.
  • PPK Na podstawie dokumentacji wypracowanej przez Grupę Roboczą PPK do dokumentów pracodawcy PPK wprowadzono nowy dokument „Transfer PPK”. Dokument „Transfer PPK” obsługuje:

– zmianę zarządzającego – podstawa prawna art.12 ust.4 UoPPK;

– wypłatę transferową – podstawa prawna art.19 ust.4 UoPPK.

Poprawione funkcje

Pomniejszenia wynagrodzenia Poprawiono naliczanie wartości pomniejszenia wynagrodzenia zasadniczego, w przypadku zmiany wymiaru etatu w trakcie miesiąca. W przypadku, gdy na część miesiąca przypadającą po zmianie wymiaru etatu była wprowadzona nieobecność oraz w konfiguracji był zaznaczony parametr „Całkowite pomniejszenie wynagrodzenia w przypadku trwania nieobecności przez wszystkie dni robocze w miesiącu w okresie zatrudnienia” na TAK, to wartość wynagrodzenia za cały miesiąc była niepoprawnie wyliczana.

Podstawa chorobowego Poprawiono wyliczanie podstawy zasiłku w kolejnych miesiącach po zmianie wymiaru etatu. Jeżeli w miesiącu zmiany wymiaru etatu, ale po zmianie wymiaru wystąpiła nieobecność chorobowa, wówczas w kolejnych miesiącach wystąpienia nieobecności w okresie do 3 miesięcy kalendarzowych następowało niesłuszne przeliczenie podstawy zasiłku.

Wynagrodzenie za urlop Poprawiono naliczanie wynagrodzenia za urlop, jeżeli za miesiące poprzedzające nieobecność „Urlop wypoczynkowy” do podstawy były pobierane kwoty uzupełnione w kartotece pracownika na zakładce Kalendarz/Podstawy naliczania urlopu wypoczynkowego. Przy próbie naliczenia wypłaty pojawiał się komunikat: „Błąd wykonania podczas naliczania parametrów składnika.(Główny, Wynagr.urlop wypoczynkowy (16…16.06.2020)…”.

Składka Zdrowotna Poprawiono naliczanie składki zdrowotnej na wpłacie korygującej. W przypadku oznaczenia wypłaty do przeliczenia, w pewnych sytuacjach na wypłacie korygującej niepoprawnie wyliczała się składka zdrowotna.

Poprawione zostały wydruku kadrowe

Księgowość:

Funkcjonalności

Deklaracje VAT Dla deklaracji VAT-7 w wersjach 20 i 21 dodano informację o zaokrągleniach dotyczących korekt podatku naliczonego ujmowanych w sekcji D.3 deklaracji. Wartość tych zaokrągleń możliwa jest obecnie do wyboru w schemacie księgowym dla deklaracji w trybie uproszczonym jako kwota: VAT-7 Korekta naliczonego – zaokrąglenia. Dodatkowo poprawiono wyliczanie w schemacie kwoty: VAT-7 Korekta naliczonego.

Rejestr VAT Czynność Sprawdź status kontrahentów dostępną na liście Rejestr VAT rozbudowano o możliwość sprawdzania statusu kontrahentów według daty operacji dokumentu lub daty rozliczenia VAT . Nowe opcje weryfikacji są dostępne, jeżeli w konfiguracji do weryfikacji statusu VAT kontrahentów wskazano Wykaz podatników VAT (Biała lista). Dodatkowo umożliwiono sprawdzenie statusu kontrahentów w bazie VIES wg daty aktualnej lub według daty operacji na dokumencie w oparciu o historię statusów zapisanych na karcie kontrahenta. Na potrzeby udostępnienia nowych opcji weryfikacji przebudowana została formatka parametrów czynności Sprawdź status kontrahentów.