E-teczki pracownika, cyfryzacja biura z enova365

E-teczki pracownika, cyfryzacja biura z enova365

E-dokumentacja pracownicza (zwana również jako e-teczka) tworzona jest poprzez cyfrową kopie dokumentacji papierowej i zaimplementowanie jej do programu księgowo-kadrowego. Ważnym aspektem jest aby kopia cyfrowa była dobrej jakości. Przede wszystkim pozwoli to na uniknięcie odszukiwanie oryginalnego dokumentu papierowego w archiwum. Poznaj zalety e-teczki pracownika i zobacz w jaki sposób możesz zaoszczędzić czas i pieniądze.

e-teczki pracownika
źródło: Soneta

Odwzorowanie archiwum papierowego oraz bieżące tworzenie e-teczki pracownika

 • e-teczki podzielone są na odpowiednie części A, B, C, D wraz z metryką dokumentu
 • możliwość udostępnienia e-teczki w pulpicie pracownika  (dowiedz się więcej) jeszcze bardziej usprawniając procesy kadrowe
 • Wydawaj dokumentacje pracowniczą w postaci elektronicznej jako skompresowanego pliku zawierającego wszystkie odwzorowania cyfrowe w postaci pdf, metadane w formie xml. Plik musi być opatrzony podpisem kwalifikowanym
e-teczki usprawnienie pracy
źródło: Soneta

e-teczki enova365 a RODO

Gromadzenie i przetwarzanie w formie elektronicznej e-teczki pracowników wymagają ochrony ze względu na wymogi prawne rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Ze względu na to wskazane jest właściwe zabezpieczenie danych uwzględniając:

 • Poufność: dostęp do elektronicznych teczek z pewnością tylko dla osób upoważnionych 
 • Integralność: zapewnienie, że zgromadzone w e-teczce dane będą prawidłowe 
 • Dostępność: zapewnienie dostępu do e-teczek i związanych z nimi informacjami tylko upoważnionym osobom w wymaganym miejscu i czasie zgodnie z określonymi potrzebami 
 • Kompletność: informacje w e-teczkach powinny być bezsprzecznie zgodne z zapisami przepisów sektorowych

enova365 spełnia wymagania stawiane przez RODO
w zakresie bezpieczeństwa przetwarzanych danych m.in. dzięki:

 • Regularnym testom bezpieczeństwa prowadzone przez niezależne podmioty;
 • Szyfrowaniu danych;
 • Mechanizmom konfiguracyjnym pozwalającym nadać uprawnienia wglądu do e-teczek
  pracowniczych tylko wybranym użytkownikom systemu;
 • Mechanizmom monitorującym operacje wykonywane na danych osobowych;
 • Pseudonimizacji danych osobowych;
 • Możliwości wykonywania kopii bezpieczeństwa w chmurze Microsoft Azure do Data Center
  zlokalizowanych na terenie Unii Europejskiej.

Podsumowanie:

plusy przejścia na e-teczki