Erpline.PDFFIller

Dodatki, dll dla oprogramowania enova
Rozwiązanie umożliwia automatyczne wypełnianie aktywnych formularzy dokumentów PDF.
Użytkownik w prosty sposób wybiera typ druku, który chce wypełnić.
Funkcjonalność wypełnia PDF danymi z enova i zapisuje wypełniony PDF w folderze użytkownika.
Dokumenty generowane są dla jednego bądź wielu zaznaczonych pracowników, dokumentów handlowych, itp.
To uniwersalne narzędzie pozwala uzupełnić dowolny aktywny formularz PDF.
Aktualnie zdefiniowano druki związane z ubezpieczeniem pracowników oddelegowanych do pracy za granicą:
Erpline.PDFFIller

 • A1 - Zaświadczenie o ustawodawstwie
  dotyczącym zabezpieczenia społecznego
  mającym zastosowanie do osoby uprawnionej
  Przykładowy plik: NowakBartosz(5014)_A1.pdf
 • E 101 Formularz dla pracowników oddelegowanych do pracy za granicą
 • Wniosek pracownika - Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym
  dla osoby która wykonuje pracę najemną w dwóch lub kilku Państwach Członkowskich
  UE na podstawie art. 13.1 Rozporządzenia Parlamentu i Rady (WE)

Autoryzowany Partner enova365 - Księgowość, Handel, Kadry, Płace. Wrocław, tel. 531-361-877